Úřední deska

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o konci období déle trvajícího nadměrného sucha od 5.5.2020