Úřední deska

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o konci období déle trvajícího nadměrného sucha od 5.5.2020

Veřejná vyhláška - Oznámení o změně termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na rozvoj území