Úřední deska

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů pro volby do zastupitelstva obce na volební období 2022 - 2026

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jabloňov za rok 2021

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažení skutečnosti v témže roce