Úřední deska

Oznámení provádění prací na pozemcích v k. území z důvodu oprav vad na produktovodu