Veřejná vyhláška - Oznámení o změně termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na rozvoj území

pdfZobrazit dokument.pdf