Turistické cíle v okolí

Kaple sv. Andělů Strážných

Římskokatolická kaple, původně zvonička, byla začátkem 21. století zasvěcena svatým Andělům Strážným. Stáří kaple můžeme pouze odhadovat, nedochovaly se o jejím založení žádné písemné zmínky.   

Škola z roku 1831

V Jabloňově se vyučovalo od roku 1818. Samostatná budova školy ale byla postavena až v roce 1831.  V roce 1889 byla zřízena před školou zahrádka, „tělocvičiště“ a také bylo vysazeno 8 lip. V roce 1891 byla střecha pokryta falcovanou křidlicí a do chodby byly dány kamenné dlaždice z roudského kostela.  

Důležitým mezníkem v historii školy byl rok 1895, kdy začaly práce na nástavbě, která byla nutná vzhledem k stále rostoucímu počtu dětí v obci.

Zajímavé byly i nápisy na budově. Nad vchodem byl umístěn nápis z kovových písmen ŠKOLA a po stranách kovové letopočty 1831 1895. Také zde bylo heslo Václava Hanky, „Cvičená mládež - obliba Bohu, ozdoba vlasti, blahobyt obce“.

Budova školy byla udržována a ještě mnohokrát změnila svoji podobu.  Děti se ve škole učily do roku asi kolem 1980. V současnosti je škola v soukromém vlastnictví.

škola2škola3škola

 

Památník obětem 1. světové války

Následky války zasáhly i naši obec. Padlo v ní 15 mužů z Jabloňova. V roce 1919 byly vysazeny v obci 2 lípy svobody a jasan. V letech 1918 –1920 se pořádala sbírka na pomník. Peníze ale nestačily, tak se obec zavázala, že zbývající obnos doplatí. V roce 1927 byl pomník slavnostně odhalen a v roce 2019 prošel celý památník i prostranství kolem výraznou revitalizací. Důstojně tak připomíná statečnost mužů obce v 1. světové válce.

 

Památky

  • Kaplička a mramorový kříž (1901) je dominantou obce a stojí vedle bývalé školy.
  • Pomník padlým stojí nedaleko parčíku na návsi.
  • Železný kříž (1865) stojí vedle domu č.p. 105.
  • Dva menší mramorové kříže jsou u hřiště a požární nádrže.
  • Boží muka stojí u fotbalového hřiště.