Povinně zveřejňované informace

Oficiální název: OBEC JABLOŇOV
Důvod a způsob založení: DLE ZÁKONA Č. 128/2000 SB.
Organizační struktura: STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA,
OBEC ŘÍDÍ SEDMIČLENNÉ ZASTUPITELSTVO
Adresa: Jabloňov 52, pošta 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Telefon: 607 853 688, 604 335 878
Web: www.jablonov.cz
Úřední hodiny: čtvrtek 16:00 - 18:00 hod.
Bankovní spojení:

1) 39126751/0100, KOMERČNÍ BANKA a. s.

2) 254738566/0600, MONETA Money Bank, a. s. 


IČO: 00842460
ID datové schránky: brebvea
DIČ: Obec není plátcem DPH
Nejdůležitější předpisy: vyhlášky
Žádosti o informace: Osobně a obecním úřadě nebo e-mailem
Příjem žádostí a dalších podání: Osobně na OÚ v úředních hodinách nebo poštou

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

  • Velké Meziříčí - kontaktní místo SSP:

vyřizování přídavku na dítě, rodičovský příspěvěk, příspěvek na bydlení, dávky pěstounské péče, porodné, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

  • Městský úřad Velké Meziříčí:

První OP - zákonný zástupce požádá prostřednictvím matričního úřadu ve Velkém Meziříčí o vydání Osvědčení o státním občanství dítěte, nutno doložit 1 fotografii ze současnosti, rodný list dítěte, oddací list rodičů a OP jednoho z rodičů.

  • OÚ Jabloňov:

přihlášení k trvalému pobytu, žádosti o kácení stromů

SEZNAM ORGANIZACÍ:

Sbor dobrovolných hasičů
Schválený rozpočet a schválená rozpočtová opatření, závěrečný účet, zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření vše je uveřejněno v elektronické podobě na stránkách www.jablonov.cz a listinná podoba k nahlédnutí v kanceláři OU v úředních hodinách každý čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin

Pověřenec GDPR:
Pověřencem na ochranu osobních údajů obce je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí, IČ 712 19 986 , kontaktní osoba JUDr. Diana Kutnerová, tel. 566 782 013