Spolky

Hasiči

Historie sboru

Pokud bychom chtěli hledat samý počátek působení dobrovolných hasičů v Jabloňově, musíme se vrátit až na přelom 19. a 20. století. Po několika ničivých požárech, které se mnohdy podařilo dostat pod kontrolu až po příjezdu hasičů z okolních vesnic, se 21. dubna 1901 usneslo o založení vlastní hasičské jednotky. Od té doby je taktéž psána jednatelská kniha, která je nám zdrojem informací a dává nám obrázek o tom, jak asi průběh celého století vypadal. Kromě požárních zásahů se zdejší sbor podílel na pořádání tanečních zábav, divadelních her, maškarních průvodů, ale později i na preventivních prohlídkách domů a přednáškách o požární ochraně jak pro děti, tak pro dospělé.

Hned na první schůzi proběhly volby. Starostou hasičské jednoty byl zvolen zdejší řídící učitel J. J. Krejčí, náčelníkem F. Požár a podnáčelníkem J. Dvořák. Roční příspěvek byl určen na 1 korunu. O rok později se už začínalo pracovat na hasičské zbrojnici (stávající na místě dnešního parku), která byla po dostavění 7. září 1902 svěcena. Byla zakoupena hasičská stříkačka, několik metrů hadic, žebříky, stejnokroje a další potřebné věci, díky kterým stoupla rychlost a účinnost při hašení požáru.

Činnost hasičů plynule pokračovala až do 1. světové války. Do té doby se potýkali pouze s několika požáry přímo ve vsi a jedním v Rudě. Po pětileté přestávce zaviněné strašlivou válkou se fungování sboru začalo vracet zpátky do starých kolejí. Počet členů narůstal a začalo se objevovat oslovení „bratr“. V roce 1926 se konaly oslavy 25. výročí založení SDH doprovázené slavnostním průvodem a ohňostrojem. O tři roky později vstoupila do života jabloňovských obyvatel elektřina. Nebyly s ní žádné zkušenosti, a proto byly o jejím bezpečném používání organizovány nejrůznější přednášky. Ve 30. letech se vesnice potýkala s několika požáry. Taktéž byla uctěna památka T. G. Masaryka a nedílnou součástí sboru se stal odbor žen.

Fungování hasičů se po 2. světové válce naštěstí dokázalo rychle obnovit. Koupila se nová motorová stříkačka, usilovalo se o opravení zbrojnice a každý pátek se pravidelně cvičilo. Na úvodu každé schůzky se zazpívala hymna a byla ukončována Písní práce. Sbor se začínal účastnit více závodů-například na okrskové soutěži v Tasově se podařilo vybojovat 1. místo.

Od 50. let se každý rok za pomoci SDH pořádal ples, ostatky, pouť, oslavy MDŽ a jiné slavnosti. 70. a 80. léta se nesla ve znamení nejrůznějších oprav, rekonstrukcí a nových projektů. Začalo se s budováním nové a s demolicí staré hasičky, pracovalo se na stavbě nádrže, zakoupila se Avie 31 a tým dorostu byl pod vedením Josefa Chytky opět aktivní. Na počátku nového tisíciletí se slavilo 100 let od založení zdejšího hasičského sboru a o deset let později, v roce 2011, se k oslavám 110. výročí přidalo ještě 650. výročí založení obce. Při této příležitosti byla vydána knížka Jabloňov v běhu dějin, která se, jak už název napovídá, věnuje historii této obce.

V roce 2004 byl založen oddíl mladých hasičů. Nejprve je trénovali Jiří Smejkal a Bohumil Tuček, později vedení převzala Lucie Mazerová. Děti se učily zacházet s hasičskými pomůckami, pořádaly oslavy léta a malování na silnici a také se účastnily postupové soutěže hry Plamen. Od roku 2011 byla činnost mladých hasičů pozastavena.

Až v roce 2015 se pod vedením Tomáše Vody a Luboše Křehlíka opět podařilo sestavit tým a trénovat dobrovolníky. Začátky nebyly jednoduché, ale veškerá dřina se nám vyplatila a stále se posouváme dál. Je složité vybrat, které výsledky jsou pro nás za uplynulý čas ty nejlepší. Dovolila bych si proto přihlédnout k postupové soutěži Plamen, které se mimo jiné každý rok poctivě věnujeme. Za tým mladších byla tím nejvyšším umístěním 2. příčka na okresním kole v roce 2016. Pro starší by se to stejné dalo říci o 2. místě na kole krajském 2019, pro dorostenky to byl titul vicemistryň České republiky pro rok 2018. Dorostenci za jednotlivce dosáhli skvělých výsledků na krajském kole a jsme zvědaví, jakých umístění budou dosahovat za nově složený tým.

Dobrovolní hasiči jsou v naší obci tou nejstarší organizací. Proto doufejme, že bude jejich činnost pokračovat a budou se nadále zapojovat do dění naší obce.

Myslivci

tuto rubriku připravujeme