Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2022

pdfZobrazit dokument.pdf